Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno ekonomicznej

History of constitutional-administrative and socio-economic thought

2019Z

Kod przedmiotu2421S2-HMUAISEkrym
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Malec, D. Malec, Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi