Język obcy specjalistyczny

Foreign language specjalists

2019Z

Kod przedmiotu2421S2-JOS-Krym
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) H.Sierocka, Legal English. Niezbędnik przyszłego prawnika, , C.H. BECK, 2014 2) A. Konieczna-Purchała, Practical English for Lawyers, C.H.BECK, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi