Kryminalistyka - nowe metody i techniki

Criminality - new methods and techniques

2020Z

Kod przedmiotu2421S2-KNMITkrym
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gruza E., Goc M., Moszczyński J., Kryminalistyka - czyli rzecz o metodach śledczych , Akademickie i Profesjonalne, 2011 2) Moszczyński J., Subiektywizm w badaniach kryminalistycznych. Przyczyny i zakres stosowania subiektywnych ocen w wybranych metodach identyfikacji człowieka, UWM, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi