Kryminalistyka ogólna II

General criminalistics II

2019L

Kod przedmiotu2421S2-KROII-krym
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka - czyli rzecz o metodach śledczych, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, 2011 2) J. Moszczyński, Subiektywizm w badaniach kryminalistycznych, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, 2011 3) E. Gruza, Psychologia sądowa dla prawników, Wolters Kluwer, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi