Kryminalistyka ogólna I

General criminalistics I

2019Z

Kod przedmiotu2421S2-KRPI-krym
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) E. Gruza, M. Goc. J. Moszczyński, Kryminalistyka - czyli rzecz o metodach śledczych, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, 2011 2) J. Moszczyński, Daktyloskopia. Zarys teorii i praktyki, Wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP, 1997 3) J. Kasprzak, Odontoskopia kryminalistyczna , Volumina.pl, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi