Przedmiot specjalizacyjny

Specialization subject

2019L

Kod przedmiotu2421S2-KRYM1psL-krym
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Kruk, D. Wójcik, Postępowanie mediacyjne w sprawach karnych,, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2004 2) M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Darul, L. Stępka, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej, wyd. TNOiK, 2009 3) E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka – czyli rzecz o metodach śledczych, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi