Przedmiot specjalizacyjny

Specialization subject

2020Z

Kod przedmiotu2421S2-KRYM2psZ-krym
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi