Seminarium

Seminar

2019L

Kod przedmiotu2421S2-KRYMUS1Ls-KRK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Seminarium magisterskie
Przedmioty wprowadzającepodstawy prawa, podstawy kryminalistyki
Wymagania wstępneznajomość podstaw prawa i procesu karnego, kryminalistyki
Opis ćwiczeńwybór tematu, ułożenie planu, praca z literaturą
Opis wykładówwybór tematu, ułożenie planu, praca z literaturą
Cel kształceniawybór tematu, ułożenie planu oraz napisanie pracy magisterskiej
Literatura podstawowaJ. Boć , Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2009.
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak