Seminarium

Seminar

2020Z

Kod przedmiotu2421S2-KRYMUS2Zs-KRK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, t. 1, Wrocław, 2009, s. 1 2) J. Apanowicz, Metodologia ogólna, BERNARDINUM, 2002 3) J. Apanowicz, Metodologia nauk, Dom organizatora, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi