Prawo Cywilne

Civil Law

2019Z

Kod przedmiotu2421S2-PC-krym
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Bieranowski, P. Bogdalski, M. Goettel , Prawo cywilne - zarys wykładu , Wolters Kluwer, 2016, s. 448 2) A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, "Prawo cywilne. Zarys części ogólnej" , LexisNexis, 2016, s. 688
Literatura uzupełniająca
Uwagi