Prawo konstytucyjne

Constitutional law

2019Z

Kod przedmiotu2421S2-PKONSTkrym
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń1) prawo wyborcze, b) Sejm i Senat, c) władza wykonawcza, d) władza sądownicza, e) organy ochrony i kontroli prawnej
Opis wykładów1) zasady konstytucyjne, 2) prawa i wolności, 3) konstytucyjny system źródeł prawa
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zapoznanie studenta z ustrojem politycznym, społecznym i gospodarczym państwa, ukształtowanym przepisami Konstytucji z2 kwietnia 1997 r.
Literatura podstawowa1) L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu , Wolters Kluwer, 2017, s. wszystkie 2) M. Granat, Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi , Wolters Kluwer, 2017, s. wszystkie
Literatura uzupełniająca1) red. M. Safjan, L. Bosek, Konstytucja RP. Komentarz, t. I i II, C. H. Beck, 2016, s. Legalis/el
Uwagi