Prawo konstytucyjne

Constitutional law

2019Z

Kod przedmiotu2421S2-PKONSTkrym
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) L. Garlicki,, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, , Wolters Kluwer, 2017 2) B. Banaszak , Prawo konstytucyjne, Beck, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi