Postępowanie karne

Criminal Proceedings

2019Z

Kod przedmiotu2421S2-POSKARkrym
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dudka K., Paluszkiewicz H.,, Postępowanie karne , Wolters Kluwer, 2016 2) Waltoś S., Hofmański P., Proces karny. Zarys systemu, , Wolters Kluwer, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi