Podstawy organizacji i zarządzania

Fundamentals of organization and management

2020Z

Kod przedmiotu2421S2-POZ-krym
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Donald R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN Warszawa , 2002 2) M. Bielski, Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wyd. C.H. Beck, Warszawa , 2004 3) A. Koźmiński., W. Piotrowski, Zarządzanie – teoria i praktyka, PWN Warszawa, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi