Prawo dowodowe

Evidence Law

2020Z

Kod przedmiotu2421S2-PRD-krym
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) K. J. Pawelec, Proces dowodzenia w postępowaniu karnym, LexisNexis., 2010 2) R. Kmiecik (red.), Prawo dowodowe. Zarys wykładu, Zakamycze, 2005 3) A. Gaberle, Dowody w sądowym procesie karnym, Wolters Kluwer., 2007 4) P. Hofmański (red.), Węzłowe problemy procesu karnego, Wolters Kluwer., 2010 5) J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, Wolters Kluwer, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi