Postępowanie sądowo-administracyjne

Administrative court proceedings

2019L

Kod przedmiotu2421S2-PSAkrym
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Wolters Kluwer SA, 2016, s. 736 2) W. Chróścielewski, J.P. Tarno, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Wolters Kluwer SA, 2015, s. 568 3) T.Woś, H. Knysiak-Sudyka, M. Romańska, Postępowanie sądowoadministracyjne, Wolters Kluwer SA, 2015, s. 420
Literatura uzupełniająca
Uwagi