Psychologia sądowa

Forensic Psychology

2020Z

Kod przedmiotu2421S2-PSS-krym
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Memonm A. Vrij, R. Bull, Prawo i psychologia, t. 1, GWP, 2003, s. 48- 73 2) B. Pstwa - Wojciechowska, Psychopaci, t. 1, Harmonia Uniwersalis, 2013, s. 93- 140
Literatura uzupełniająca
Uwagi