Postępowanie w sytuacjach kryzysowych

Conduct in crisis situation

2019L

Kod przedmiotu2421S2-PWSKkrym
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) W. Biernacki, A. Bokwa, J. Działek, T. Padło, Społeczności lokalne wobec zagrożeń przyrodniczych i klęsk żywiołowych, , IGiGP UJ, 2009 2) A. Chajbowicz, T. Kocowski, Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej administracji publicznej, Kolonia Limited, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi