System ochrony prawnej w UE

System of legal protection in the European Union

2020Z

Kod przedmiotu2421S2-SOPkrym
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Barcz, A. Bierć, J. Jakubowska-Hara, Zarys prawa, Warszawa 2015; 2) M. Nesterowicz, Prawo Turystyczne, Warszawa 2012.
Literatura uzupełniająca
Uwagi