Wybrane problemy taktyki kryminalistycznej

Selected issues of forensic tactics

2020L

Kod przedmiotu2421S2-WPTK-krym
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka - czyli rzecz o metodach śledczych, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, 2011 2) E. Gruza, Psychologia sądowa dla prawników, Wolters Kluwer, 2017 3) B. Hołyst, Kryminalistyka, LexisNexis, 2013 4) J. Widacki, Kryminalistyka, C. H. Beck, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi