Zasady ustroju politycznego państwa

The principles of state political system

2019Z

Kod przedmiotu2421S2-ZUPPkrym
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) D. Dudek, , LITERATURA PODSTAWOWA 1) D. Dudek, Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2009. 2) L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne - zarys wykładu, wydawnictwo Liber, Warszawa 2015. , Wyd. Wolters Kluwer, 2009 2) L. Garlicki,, Polskie prawo konstytucyjne - zarys wykładu, Liber,, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi