Administracja skarbowa - studia drugiego stopnia niestacjonarne

Wydział Prawa i Administracji

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister przed obsługa dyplomów

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy specjalistyczny (Międzynarodowy język prawniczy)
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Socjologia organizacji
1,5
ZAL-O
Wykład
20
Technologie informacyjne
2

Ćwiczenia laboratoryjne
30
II - Podstawowe
Postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji
1
ZAL-O
Wykład
10
Postępowanie karne
1
ZAL-O
Wykład
10
Prawo administracyjne
1
ZAL-O
Wykład
10
Prawo cywilne
1
ZAL-O
Wykład
10
Prawo karne
1
ZAL-O
Wykład
10
Prawo konstytucyjne
1
ZAL-O
Wykład
10
III - Kierunkowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi
1
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
15
Moduł I
10
V - Specjalizacyjne
Seminarium magisterskie z pracą magisterską
8
ZAL
Seminarium magisterskie
18
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
31,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno ekonomicznej
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
10
Moduł I
10
Ogólne prawo podatkowe
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Organy Unii Europejskiej
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
V - Specjalizacyjne
Seminarium magisterskie z pracą magisterską
8
ZAL
Seminarium magisterskie
18
VI - Praktyka
Praktyka
3
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
31,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Polityka społeczna
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
8
System ochrony prawnej w UE
3
System ubezpieczeń społecznych
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Moduł II
10
Podstawy rachunkowości
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Rachunkowość budżetowa
2
V - Specjalizacyjne
Seminarium magisterskie z pracą magisterską
7
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Prawo karne skarbowe
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Prawo ochrony środowiska
2
Etyka urzędnicza
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Międzynarodowe standardy rachunkowości
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Moduł II
10
Procedury podatkowe
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
V - Specjalizacyjne
Seminarium magisterskie z pracą magisterską
7
SUMA
30,0