Etyka urzędnicza

2018L

Kod przedmiotu2421N2-ETYKAURZ-ask
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń1. Etyka-przedmiot i stanowiska 2. Rozwój myśli etycznej 3.Metoda i przedmiot etyki 4. Pojecia i zasady etyki
Opis wykładów1 Pojęcie etyki urzędniczej 2. Definiowanie urzędników 3.Etyczna profesjonalizacja urzedników. 4. Regulacje etyki urzedniczej
Cel kształceniaCelem zajęć jest przedstawienie kluczowych stanowisk w mysli etycznej w kontekście pracy urzędniczej
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) , , , r.,
Uwagibrak