Język obcy specjalistyczny (Międzynarodowy język prawniczy)

Foreign language specjalists

2017Z

Kod przedmiotu2421N2-JOS-ask
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceBRAK
Wymagania wstępneBRAK
Opis ćwiczeńZapoznanie studentów i utrwalania wiedzy w zakresie słownictwa i wyrażeń (anglojęzycznego) z zakresu: wstępu do prawoznawstwa, prawa konstytucyjnego, prawa i postępowania cywilnego, prawa pracy. prawa i postępowania karnego, prawa i postępowania administracyjnego, prawa Unii Europejskiej, prawa międzynarodowego publicznego
Opis wykładówNie przewidziano wykładów
Cel kształceniaZapoznanie studentów ze słownictwem oraz wyrażeniami z zakresu poszczególnych gałęzi prawa i bloków tematycznych związanych z prawem; poprawa umiejętności komunikacyjnych w zakresie posługiwania się fachową terminologią prawniczą w języku angielskim
Literatura podstawowa1) S. Frankowski, Introduction to Polish Law, Kluwer Law International, 2005
Literatura uzupełniająca
UwagiBRAK