Organy Unii Europejskiej

Bodies of the European Union

2017L

Kod przedmiotu2421N2-ORGAUNIEU-ask
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceInstytucje i źródła prawa Unii Europejskiej
Wymagania wstępneBrak.
Opis ćwiczeńBrak ćwiczeń do przedmiotu.
Opis wykładów1. Pojęcie i zasady systemu instytucjonalnego UE. 2. Instytucje UE. 3. Instytucje prawodawcze UE. 4. Instytucje wykonawcze UE. 5. Wymiar sprawiedliwości UE. 6. Organy pomocnicze UE. 7. Organy krajowe w systemie instytucjonalnym UE.
Cel kształceniaZapoznanie studenta z genezą, strukturą i bieżącym funkcjonowaniem systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej. Historia wymiaru instytucjonalnego procesu integracji europejskiej. Typologia organow europejskich. Charakterystyka organów głównych (instytucji) UE. Prezentacja organów pomocniczych UE. Rola organów krajowych w systemie instytucjonalnym UE.
Literatura podstawowa1) M. Sitek, Instytucje i organy Unii Europejskiej w świetle postanowień Traktatu Lizbońskiego, t. , WSGE, 2010, s. 2) J. Barcz, Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, t. , Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2006, s. 3) P. Craig, G. De Burca, EU Law: Text, Cases & Materials, t. , Oxford University Press, 2007, s.
Literatura uzupełniająca1) J. Barcik, A. Wentkowska, wyd. C. H. Beck, Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, 2008r., tom 2) M. Kenig-Witkowska, A. Łazowski, R. Ostrihansky, wyd. C. H. Beck, Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, 2008r., tom 3) A. Łazowski, A. Łabędzka, M. Szpunar, wyd. C. H. Beck, Prawo Unii Europejskiej. Pytania, kazusy, tabele, 2008r., tom 4) I. Kamiński, wyd. Lexis Nexis, Wymiar sprawiedliwości we Wspólnocie Europejskiej: Praktyczny komentarz i przepisy, 2004r., tom
UwagiBrak.