Organy Unii Europejskiej

2017L

Kod przedmiotu2421N2-ORGAUNIEU-ask
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceInstytucje i źródła prawa Unii Europejskiej
Wymagania wstępneBrak.
Opis ćwiczeńBrak ćwiczeń do przedmiotu.
Opis wykładów1. Pojęcie i zasady systemu instytucjonalnego UE. 2. Instytucje UE. 3. Instytucje prawodawcze UE. 4. Instytucje wykonawcze UE. 5. Wymiar sprawiedliwości UE. 6. Organy pomocnicze UE. 7. Organy krajowe w systemie instytucjonalnym UE.
Cel kształceniaZapoznanie studenta z genezą, strukturą i bieżącym funkcjonowaniem systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej. Historia wymiaru instytucjonalnego procesu integracji europejskiej. Typologia organow europejskich. Charakterystyka organów głównych (instytucji) UE. Prezentacja organów pomocniczych UE. Rola organów krajowych w systemie instytucjonalnym UE.
Literatura podstawowa1) M. Sitek, Instytucje i organy Unii Europejskiej w świetle postanowień Traktatu Lizbońskiego, t. , WSGE, 2010, s. 2) J. Barcz, Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, t. , Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2006, s. 3) P. Craig, G. De Burca, EU Law: Text, Cases & Materials, t. , Oxford University Press, 2007, s.
Literatura uzupełniająca1) J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, wyd.C. H. Beck 2008r,, 2) M. Kenig-Witkowska, A. Łazowski, R. Ostrihansky, Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, wyd.C. H. Beck 2008r,, 3) A. Łazowski, A. Łabędzka, M. Szpunar, Prawo Unii Europejskiej. Pytania, kazusy, tabele, wyd.C. H. Beck 2008r,, 4) I. Kamiński, Wymiar sprawiedliwości we Wspólnocie Europejskiej: Praktyczny komentarz i przepisy, wyd.Lexis Nexis 2004r,
UwagiBrak.