Postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji

Administrative and enforcement proceedings in administration

2017Z

Kod przedmiotu2421N2-PAIE-ask
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceprawo administracyjne
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych pojęć z zakresu prawa administracyjnego i konstytucyjnego.
Opis ćwiczeńZakres postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji, wszędzie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji
Opis wykładówZakres postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji, organy w postępowaniu administracyjnym i egzekucyjnym w administracji, przebieg postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji, wstrzymanie czynności egzekucyjnych.
Cel kształceniaZdobycie wiedzy z zakresu podstawowych zasad postępowania administracyjnego i prowadzenia egzekucji administracyjnej. Zapoznanie z aktami normatywnymi obowiązującymi w obszarze procedury administracyjnej i egzekucyjnej w administracji. Przedstawienie organów prowadzących postępowania administracyjne i administracyjne postępowanie egzekucyjne, oraz przebieg samego postępowania administracyjnego i egzekucyjnego.
Literatura podstawowa1) Wierzbowski M., Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, C.H. Beck, 2017 2) Kmieciak Z., Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne, Wolters Kluwer, 2017
Literatura uzupełniająca1) Chorąży K., Wróbel A., Taras W., Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne, Lexis Nexis, 2009
Uwagi