Prawo cywilne

Civil law

2017Z

Kod przedmiotu2421N2-PC-ask
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającenie wymagane
Wymagania wstępnebrak wymagań wstępnych
Opis ćwiczeńprzedmiot bez ćwiczeń
Opis wykładówWprowadzenie do prawa cywilnego, prawo cywilne w systemie prawa, źródła i stosowanie prawa cywilnego, stosunek cywilnoprawny i jego elementy: podmioty prawa cywilnego, prawo podmiotowe, czynności prawne, przedmioty prawa, przedstawicielstwo, przedawnienie. Prawo rzeczowe: własność, szczególne uregulowania własności nieruchomości, nabycie i ochrona własności, użytkowanie wieczyste, służebności (przegląd), definicja zastawu hipoteki i księgi wieczystej, posiadanie i jego ochrona. Prawo zobowiązań: pojęcie zobowiązania i jego element, umowa - zagadnienia ogólne, odpowiedzialność za niewykonanie zobowiązania, pojęcie czynu niedozwolonego, wybrane umowy z części szczególnej k.c.
Cel kształceniaWprowadzenie w elementarne zagadnienia prawa cywilnego. Poznanie podstawowych kategorii prawa cywilnego z zakresu części ogólnej, prawa rzeczowego i zobowiązań.
Literatura podstawowa1) A. Bieranowski, P. Bogdalski, M. Goettel, Prawo cywilne - zarys wykładu, Oficyna, 2009 2) E. Gniewek, P. Michnikowski, Zarys prawa cywilnego, Wydawnictwo C.H.Beck, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi