Prawo ochrony środowiska

2018L

Kod przedmiotu2421N2-POS-ask
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Szymańska U., Zębek E., , Ochrona środowiska naturalnego jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, t. , Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2014, s. 216 2) Zębek E., , Prawnoadministracyjne i ekonomiczne instrumenty w ochronie środowiska , t. , Wydawnictwo Katedry Prawa Międzynarodowego, WPiA UWM, , 2017, s. 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi