Postępowanie karne

Penal Proceedings

2017Z

Kod przedmiotu2421N2-POSKAR-ask
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającewstęp do prawoznawstwa, prawo karne materialne, prawo konstytucyjne
Wymagania wstępneznajomość źródeł prawa w Polsce, znajomość zasad odpowiedzialności karnej oraz dyrektyw sądowego wymiaru kary
Opis ćwiczeńbrak ćwiczeń
Opis wykładówPojęcie i cele postępowania karnego; Warunki dopuszczalności procesu; Rodzaje uczestników postępowania oraz ich rola w procesie, Zasady dokonywania ustaleń faktycznych w postępowaniu, Sposoby zabezpieczania prawidłowego toku postępowania; Struktura postępowania przygotowawczego oraz sądowego.
Cel kształceniaPrzekazanie informacji na temat struktury postępowania karnego i znaczenia każdego z jego stadiów i etapów. Wskazanie roli poszczególnych uczestników postępowania dla realizacji celów procesu. Przedstawienie prawnych możliwości dokonywania ustaleń istotnych z punktu widzenia zadań postępowania. Wskazanie gwarancji respektowania praw poszczególnych podmiotów uczestniczących w postępowaniu.Wykształcenie umiejętności poprawnej interpretacji przepisów karnoprocesowych i ich zastosowania do konkretnych stanów faktycznych
Literatura podstawowa1) S.Waltoś, P.Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Wolters Kluwer, 2016 2) T.Grzegorczyk, J.Tylman, Polskie postępowanie karne, Lexis Nexis, 2014
Literatura uzupełniającaS.Steinborn (red.), "Prawo karne procesowe. Pytania, kazusy, tablice.", Warszawa 2011; J.Kasprzak, B.Młodziejowski (red.), "Kryminalistyka i inne nauki pomostowe w postępowaniu karnym.", Olsztyn 2009, s.89-130, 195-236, 329-344, 525-580, 665-692; A.Gaberle, "Dowody w sądowym procesie karnym.", Warszawa 2010; C.Kulesza (red.), "Ocena funkcjonowania porozumień procesowych w praktyce wymiaru sprawiedliwości.", Warszawa 2009; S.Lelental, J.Kudrelek, I.Nowicka (red.), "Czynności dochodzeniowo-śledcze i działania operacyjne Policji a rola sądu w postępowaniu przygotowawczym", Szczytno 2008; W.Jasiński, K.Nowicki (red.), "Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego", Warszawa 2013; T.Grzegorczyk, J.Izydorczyk, R.Olszewski (red.), "Z problematyki funkcji procesu karnego", Warszawa 2013; K.Woźniewski, Prawo karne procesowe. Zarys instytucji, Gdańsk 2013.
Uwagi