Rachunkowość budżetowa

Budget accounting

2018Z

Kod przedmiotu2421N2-RACHBUD-ask
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kaczurak-Kozak M., Winiarska K., 2011r., "Rachunkowość budżetowa.", wyd. Wolters Kluwer Polska. Warszawa, 2) Rup W., 2011r., "Nowe zasady rachunkowości budżetowej.", wyd. ODDK. Gdańsk.
Literatura uzupełniająca
Uwagi