Seminarium magisterskie z pracą magisterską

Master's seminar with master's thesis

2017Z

Kod przedmiotu2421N2-SEMDYP1-ask
Punkty ECTS 8
Typ zajęć Seminarium magisterskie
Przedmioty wprowadzającePrzedmioty wynikajace z programu studiów
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńW trakcie zajęć studenci poznają zasady i technikę pisania pracy magisterskiej, w tym takie zagadnienia jak: kryteria pracy magisterskiej, co powinna zawierać i jak powinna być skonstruowana praca magisterska.
Opis wykładówW trakcie zajęć studenci poznają zasady i technikę pisania pracy magisterskiej, w tym takie zagadnienia jak: kryteria pracy magisterskiej, co powinna zawierać i jak powinna być skonstruowana praca magisterska.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami i techniką pisania prac magisterskich.
Literatura podstawowa1) J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław, 2009 2) J. Wrycza, Kreatywna praca dyplomowa : jak stworzyć fascynujący tekst naukowy, Helion, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi