Seminarium magisterskie z pracą magisterską

2017Z

Kod przedmiotu2421N2-SEMDYP1-ask
Punkty ECTS 8
Typ zajęć Seminarium magisterskie
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, t. , Wrocław, 2009, s. 2) J. Wrycza, Kreatywna praca dyplomowa : jak stworzyć fascynujący tekst naukowy, t. , Helion, 2011, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi