Seminarium magisterskie z pracą magisterską

2017L

Kod przedmiotu2421N2-SEMDYP2-ask
Punkty ECTS 8
Typ zajęć Seminarium magisterskie
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Boć , Jak pisać pracę magisterską, Wrocław, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi