Seminarium magisterskie z pracą magisterską

Master's seminar with master's thesis

2017L

Kod przedmiotu2421N2-SEMDYP2-ask
Punkty ECTS 8
Typ zajęć Seminarium magisterskie
Przedmioty wprowadzającePrzedmioty wynikajace z programu studiów
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńW trakcie zajęć przedstawione zostaną podstawowe problemy związane z opracowaniem i obroną pracy magisterskiej, w szczególności takie jak: jakie cechy powinna zawierać praca magisterska, czym kierować się przy wyborze tematu pracy, jakie źródła należy wykorzystać.
Opis wykładówW trakcie zajęć przedstawione zostaną podstawowe problemy związane z opracowaniem i obroną pracy magisterskiej, w szczególności takie jak: jakie cechy powinna zawierać praca magisterska, czym kierować się przy wyborze tematu pracy, jakie źródła należy wykorzystać.
Cel kształceniaCelem zajęć jest przedstawienie techniki i zasad pisania pracy magisterskiej
Literatura podstawowa1) E. Ruśkowski, Prace licencjackie i magisterskie z finansów publicznych i prawa podatkowego , t. 1, WSFiZ w Siedlcach, 2002, s. 1-107
Literatura uzupełniająca
Uwagi