Seminarium magisterskie z pracą magisterską

2018Z

Kod przedmiotu2421N2-SEMDYP3-ask
Punkty ECTS 7
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi