Seminarium magisterskie z pracą magisterską

Master's seminar with master's thesis

2018Z

Kod przedmiotu2421N2-SEMDYP3-ask
Punkty ECTS 7
Typ zajęć Seminarium magisterskie
Przedmioty wprowadzającePrzedmioty wynikajace z programu studiów
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńW trakcie zajęć studenci poznają zasady i technikę pisania pracy magisterskiej, w tym takie zagadnienia jak: kryteria pracy magisterskiej, co powinna zawierać i jak powinna być skonstruowana praca magisterska.
Opis wykładówW trakcie zajęć studenci poznają zasady i technikę pisania pracy magisterskiej, w tym takie zagadnienia jak: kryteria pracy magisterskiej, co powinna zawierać i jak powinna być skonstruowana praca magisterska.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami i techniką pisania prac magisterskich.
Literatura podstawowa1) E. Ruśkowski, Prace licencjaskie i magisterskie z finansów publicznych i prawa podatkowego , t. 1, WSFiZ w Siedlcach, 2002, s. 7-107
Literatura uzupełniająca
Uwagi