Seminarium magisterskie z pracą magisterską

2018Z

Kod przedmiotu2421N2-SEMDYP3-ask
Punkty ECTS 7
Typ zajęć Seminarium magisterskie
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J.Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi