Seminarium magisterskie z pracą magisterską

Master's seminar with master's thesis

2018L

Kod przedmiotu2421N2-SEMDYP4-ask
Punkty ECTS 7
Typ zajęć Seminarium magisterskie
Przedmioty wprowadzającePrzedmioty wynikajace z programu studiów
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńW trakcie zajęć studenci poznają podstawowe problemy opracowania i obrony prac magisterskich.
Opis wykładówW trakcie zajęć studenci poznają podstawowe problemy opracowania i obrony prac magisterskich.
Cel kształceniaZasadniczym celem seminarium jest zapoznanie studentów z zasadami i techniką pisania prac magisterskich
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi