Socjologia organizacji

Sociology of the organization

2017Z

Kod przedmiotu2421N2-SOCO-ask
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającesocjologia
Wymagania wstępneznajomość podstawowych pojęć i metod badawczych socjologii
Opis ćwiczeńbrak
Opis wykładów1. Geneza socjologii organizacji na tle historii socjologii oraz zakres, przedmiot i obszar badawczy socjologii organizacji, 2. Budowanie organizacji: struktura formalna i nieformalna organizacji, grupy w organizacji. 3. Specyfika procesu kierowania w organizacji. 4. Władza w organizacji. 5. Efektywna komunikacja w organizacji. 6. Kultura organizacji. 7. Dysfunkcje i patologie organizacyjne oraz sposoby ich rozwiązywania. 8. Specyfika konfliktu w środowisku organizacji. 9. Nowe wzory organizacji w społeczeństwie radykalnie szybkich zmian. 10. Zmiana w organizacji. 11. Metody i techniki badawcze socjologii organizacji.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi nurtami klasycznej oraz współczesnej teorii z zakresu socjologii organizacji oraz wybranymi obszarami praktyki organizacyjnej.
Literatura podstawowa1) Szacka B. , Wprowadzenie do socjologii. , Oficyna Naukowa. Warszawa , 2003 2) B.Kożusznik, Zachowania człowieka w organizacji. , PWE. Warszawa , 2002 3) Makin P., Cooper C., Cox Ch. , Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy. , PWN. Warszawa , 2000
Literatura uzupełniająca1) J. Broda,W. Pluskiewicz, Socjologia organizacji. Wybór tekstów , Gliwice , 1995 2) W. Morawski, Socjologia ekonomiczna, Warszawa, 2001 3) L. Zbiegień-Maciąg, W. Pawnik, Zarządzanie organizacją. Aspekt socjologiczny, Kraków, 1995
Uwagi-