Etyka urzędnicza

Clerical ethics

2020L

Kod przedmiotu2421N2-ETYKAURZ-ask
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń1. Etyka-przedmiot i stanowiska 2. Rozwój myśli etycznej 3.Metoda i przedmiot etyki 4. Pojecia i zasady etyki
Opis wykładów1 Pojęcie etyki urzędniczej 2. Definiowanie urzędników 3.Etyczna profesjonalizacja urzedników. 4. Regulacje etyki urzedniczej
Cel kształceniaCelem zajęć jest przedstawienie kluczowych stanowisk w mysli etycznej w kontekście pracy urzędniczej
Literatura podstawowa1) R. Tokarczyk, Etyka urzędnicza, -, 2011
Literatura uzupełniająca1) J. Maxwell, wyd. -, Etyka, 2001r., tom
Uwagibrak