Język obcy specjalistyczny (Międzynarodowy język prawniczy)

Foreign language specjalists

2019Z

Kod przedmiotu2421N2-JOS-ask
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) S. Frankowski, Introduction to Polish Law, Kluwer Law International, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi