Moduł I

2019Z

Kod przedmiotu2421N2-MODI-ask
Punkty ECTS 10
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Chłopecki, Dyl, Prawo rynku kapitałowego, Beck, 2011 2) Fojcik-Mastalska, Jurkowska-Zeidler, Prawo rynku kapitałowego, Wolters-Kluwer, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi