Moduł II

2020L

Kod przedmiotu2421N2-MODII-ask
Punkty ECTS 10
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Tyrakowski, Podstawy gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, W N NOVUM sp. z o.o, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi