Ogólne prawo podatkowe

General tax law

2019L

Kod przedmiotu2421N2-OPP-ask
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceprawo konstytucyjne, wstęp do prawoznawstwa
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńDefinicja podatków, rodzaje podatków, elementy konstrukcyjne podatku. Prawa i obowiązki podmiotów prawa podatkowego. Funkcjonowanie administracji skarbowej. Obejście prawa podatkowego. Optymalizacje podatkowe. Odpowiedzialność podatkowa.
Opis wykładówFunkcjonowanie administracji skarbowej, ogólne zasady opodatkowania (Ordynacja podatkowa, Konstytucja RP). System podatkowy. Zasady podatkowe, zasady prawa podatkowego. Konstrukcja przedmiotu opodatkowania. Opcje i porozumienia w prawie podatkowym. Współczesne reformy systemu podatkowego. System podatkowy i jego znaczenie społeczno-gospodarcze.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawowymi zasadami funkcjonowania administracji skarbowej w RP, ogólnymi zadadami opodatkowania, rodzajami podatków i ich elementami konstrukcyjnymi.
Literatura podstawowa1) Olesińska A., Polskie prawo podatkowe. Zarys systemu, TNOIK, 2007, s. 23-150 2) Brzeziński B. i in,, Prawo finansów publicznych, TNOIK, 2010, s. 219-241 3) Mastalski R., Prawo podatkowe, C.H.Beck, 2009, s. 167-345
Literatura uzupełniająca
Uwagi