Postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji

Administrative and enforcement proceedings in administration

2019Z

Kod przedmiotu2421N2-PAIE-ask
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Wierzbowski M., Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, C.H. Beck, 2017 2) Kmieciak Z., Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne, Wolters Kluwer, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi