Prawo konstytucyjne

Constitutional law

2019Z

Kod przedmiotu2421N2-PKONST-ask
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Liber, 2016, s. 12-380
Literatura uzupełniająca
Uwagi