Postępowanie karne

Penal Proceedings

2019Z

Kod przedmiotu2421N2-POSKAR-ask
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) S.Waltoś, P.Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Wolters Kluwer, 2016 2) T.Grzegorczyk, J.Tylman, Polskie postępowanie karne, Lexis Nexis, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi