Seminarium magisterskie z pracą magisterską

Master's seminar with master's thesis

2019Z

Kod przedmiotu2421N2-SEMDYP1-ask
Punkty ECTS 8
Typ zajęć Seminarium magisterskie
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław, 2009 2) J. Wrycza, Kreatywna praca dyplomowa : jak stworzyć fascynujący tekst naukowy, Helion, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi