Seminarium magisterskie z pracą magisterską

Master's seminar with master's thesis

2019L

Kod przedmiotu2421N2-SEMDYP2-ask
Punkty ECTS 8
Typ zajęć Pracownia magisterska
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) E. Ruśkowski, Prace licencjackie i magisterskie z finansów publicznych i prawa podatkowego , t. 1, WSFiZ w Siedlcach, 2002, s. 1-107
Literatura uzupełniająca
Uwagi