Seminarium magisterskie z pracą magisterską

Master's seminar with master's thesis

2020L

Kod przedmiotu2421N2-SEMDYP4-ask
Punkty ECTS 7
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi