Ochrona własności intelektualnej

Intellectual property protection

2017L

Kod przedmiotu2400SX-MK-OWI
Punkty ECTS 0,25
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak.
Wymagania wstępneBrak.
Opis ćwiczeńBrak treści. Zajęcia jedynie w formie wykładu.
Opis wykładówPojęcie własności intelektualnej. Przedmiot prawa własności intelektualnej. Podmioty prawa własności intelektualnej. Treść prawa własności intelektualnej - prawa autorskie i pokrewne. Ograniczenia praw autorskich. Licencje ustawowe i umowne. Dozwolony użytek osobisty i publiczny utworów. Naruszenia praw autorskich (plagiat i piractwo intelektualne). Regulacje szczególne z zakresu prawa autorskiego - ochrona programów komputerowych i baz danych.
Cel kształceniaZapoznanie studenta z elementarnymi zasadami, pojęciami oraz procedurami prawa ochrony własności intelektualnej.
Literatura podstawowa1) J. Sieńczyło - Chlabicz, Prawo własności intelektualnej, Wolters Kluwer, 2015 2) E. Ferenc-Szydełko, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, C.H.Beck, 2016
Literatura uzupełniającaJ. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, "Prawo autorskie i prawa pokrewne", wyd. Zakamycze: Kraków, 2005.
UwagiBrak.