Seminarium magisterskie, praca magisterska z przygotowaniem do egzaminu

Master's seminar, master's thesis with preparation for the exam

2017L

Kod przedmiotu2421S2-ASK1Lsmpegz
Punkty ECTS 7
Typ zajęć Seminarium magisterskie
Przedmioty wprowadzającePrzedmioty wynikające z programuu studiów
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńW trakcie zajęć zaprezentowane zostaną podstawowe problemy opracowania i obrony prac magisterskich, m. in. takie jak: jakie cechy powinna posiadać praca magisterska, jak należy dobrać i wykorzystać źródła; jak wygląda egzamin magisterski.
Opis wykładówW trakcie zajęć zaprezentowane zostaną podstawowe problemy opracowania i obrony prac magisterskich, m. in. takie jak: jakie cechy powinna posiadać praca magisterska, jak należy dobrać i wykorzystać źródła; jak wygląda egzamin magisterski.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów z techniką i zasadami pisania pracy magisterskiej oraz przygotowanie do egzaminu.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi