Etyka urzędnicza

2018L

Kod przedmiotu2421S2-ETYKAURZ-ask
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) H. Izdebski, W. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004, t. , , 2009, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi