Język obcy specjalistyczny (Międzynarodowy język prawniczy)

2017Z

Kod przedmiotu2421S2-JOS-ask
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceBRAK
Wymagania wstępneBRAK
Opis ćwiczeńZapoznanie studentów i utrwalania wiedzy w zakresie słownictwa i wyrażeń (anglojęzycznego) z zakresu: wstępu do prawoznawstwa, prawa konstytucyjnego, prawa i postępowania cywilnego, prawa pracy. prawa i postępowania karnego, prawa i postępowania administracyjnego, prawa Unii Europejskiej, prawa międzynarodowego publicznego
Opis wykładówNie przewidziano wykładów
Cel kształceniaZapoznanie studentów ze słownictwem oraz wyrażeniami z zakresu poszczególnych gałęzi prawa i bloków tematycznych związanych z prawem; poprawa umiejętności komunikacyjnych w zakresie posługiwania się fachową terminologią prawniczą w języku angielskim
Literatura podstawowa1) H. Sierocka, a,Legal English. Niezbędnik przyszłego prawnika, t. , , 2014, s. 2) A. Konieczna-Purchała, Practical English for Lawyers, t. , , 2014, s.
Literatura uzupełniająca1) S. Frankowski, Introduction to Polish Law, wyd.Kluwer Law International 2005r,
UwagiBRAK