Prawo administracyjne

Administrative law

2017Z

Kod przedmiotu2421S2-PAD-ask
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zimmermann J., Prawo administracyjne, t. , Wolters Kluwer, 2014, s. 2) Ura E.,, Prawo administracyjne, t. , Prawnicze LexisNexis, 2010, s. 3) Bal-Domańska B., A. Salus A., Wstęp do e-administracji :eobieg dokumentów w administracji publicznej z wykorzystaniem el-Dok-Systemu, t. , Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi